Nicosia
  22663010
22664404
  Famagusta
  23730980
 
  Paphos
  26910101, 26945178
26910081
  Nicosia
  22511099
22511220
  Nicosia
  22510845, 22318226M
 
  Nicosia
  22510845
 
  Paphos
  26272888
 
  Nicosia
  22621992
 
  Limassol
  25345580
 
  Nicosia
  22488210
 
  Nicosia
  22494915
 
  Paphos
  26633300
 
  Larnaca
  24824080
24824081
  Larnaca
  24819490
24663606
  Larnaca
  24322654
 
  Larnaca
  24720251
 
  Limassol
  25825805
 
  Nicosia
  22321265
22322461
  Nicosia
  22815019
22575453
  Nicosia
  22255444
 
  Nicosia
  22345757
22343124
  Nicosia
  22819909
22353543
  Nicosia
  22527050
22522969
  Paphos
  26815966
26815969
  Limassol
  25591011
 
  Larnaca
  70002770
 
  Nicosia
  22313296
22490330
  Limassol
  25737361
25386722
  Nicosia
  77777888
 
  Larnaca
  24524065
 
  Nicosia
  22521564
 
  Famagusta
  77777879
 
  Larnaca
  24664040, 77777879
24650090
  Nicosia
  22491129
22490271
  Nicosia
  77777879
 
  Nicosia
  22465246
 
  Nicosia
  22876650
 
  Larnaca
  24811320
 
  Limassol
  25583738
25584618
  Limassol
  25735828
 
  Limassol
  25935379
 
  Nicosia
  22872019
 
  Nicosia
  22373744, 22373872
22373710
  Limassol
  25341187
 
  Nicosia
  22592295
 
  Limassol
  25381671
 
  Nicosia
  22439797
 
  Famagusta
  23740074
23730028
  Limassol
  99309740
25634217
  Limassol
  25715301
 
  Nicosia
  22327532
 
  Limassol
  25322220
25328523
  Larnaca
  70003232
24650090
  Nicosia
  22312907, 77777879
22314011
  Paphos
  26633300
26633322
  Limassol
 
25748174
  Nicosia
  22360862
 
  Nicosia
  22358282
 
  Nicosia
  22742300
22742301
  Larnaca
  24650260, 24651537
24620280
  Nicosia
  22750099
22760107
  Paphos
  26811036
26931862
  Larnaca
  70004000, 70004100
70004200
  Larnaca
  70004300